Julebrev 2023

LITT NYHETER OG HUSKELISTE FOR ÅRSAVSLUTNING 2023 Det nærmer seg snart et nytt år og i den forbindelse ønsker vi å informere litt om nyheter og om det som er viktig å huske på til årsoppgjøret for 2023. Vi i Ski Revisjon har lagt fra oss et veldig krevende og slitsomt årsoppgjør, men vi kom … Read more

Økt utbyttebeskatning fra 01.01.2022

Har du vurdert å ta ut tilleggsutbytte nå i desember? En konsekvens av ny regjering er hardere utbyttebeskatning av småbedriftseiere. Fra inntektsåret 2022 økes utbyttebeskatningen med 3,52 %. Den økte utbytteskatten reiser spørsmål om utbytte bør vedtas før nyttår. Det har man mulighet til hvis man har fri egenkapital fra tidligere år som kan tas … Read more

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger. Det er åpnet for en kompensasjonsordning for disse ved inntektsfall i forbindelse med coronaviruset: Link til Nav sin side om dette finner du her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endringer-i-permitterings-og-dagpengeregelverket/ny-kompensasjonsordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere Denne midlertidige ordningen er i korte trekk: Dekker opptil 80 % av inntekten, begrenset til 6G Gjelder bortfall av inntekt fra 16. mars … Read more

Permitteringsvarsel

Vi vil minne om at det er kun 2 dagers permitteringsvarsel som trenges nå i denne situasjonen. Vurderer du å  permittere ansatte husk at det betales lønn i arbeidsgiverperioden som er 15 dager. Kontakt oss ved behov for bistand.

Tiltak i forbindelse med coronavirus

Regjeringen foreslår en rekke tiltak i forbindelse med coronaviruset som nå skal behandles i Stortinget. Listen fremkommer i en foreløpig proposisjon fra regjeringen. Strakstiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet. Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Kravet til arbeidstidsreduksjon … Read more

Krisepakke for næringslivet

Det er nå enighet om krisepakke for næringslivet. I denne artikkelen ser dere hva krisepakken innebærer. Revisorforeningen har bedt om utsatte leveringsfrister for ulike offentlige oppgaver som skattemeldingen og årsregnskap mv.