Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger. Det er åpnet for en kompensasjonsordning for disse ved inntektsfall i forbindelse med coronaviruset: Link til Nav sin side om dette finner du her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endringer-i-permitterings-og-dagpengeregelverket/ny-kompensasjonsordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere Denne midlertidige ordningen er i korte trekk: Dekker opptil 80 % av inntekten, begrenset til 6G Gjelder bortfall av inntekt fra 16. mars … Read more

Permitteringsvarsel

Vi vil minne om at det er kun 2 dagers permitteringsvarsel som trenges nå i denne situasjonen. Vurderer du å  permittere ansatte husk at det betales lønn i arbeidsgiverperioden som er 15 dager. Kontakt oss ved behov for bistand.

Tiltak i forbindelse med coronavirus

Regjeringen foreslår en rekke tiltak i forbindelse med coronaviruset som nå skal behandles i Stortinget. Listen fremkommer i en foreløpig proposisjon fra regjeringen. Strakstiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet. Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Kravet til arbeidstidsreduksjon … Read more