Nye regler om foreldres rett til omsorgspenger

Dette gjelder nå mange som må være hjemme med barn på grunn av stengt skole og stengt barnehage.
Mye nyttig å lese her.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldres-rett-til-omsorgspenger-dobles/id2694342/?fbclid=IwAR28R3BVz3enJx_3VupwKyvncVaL2BzZTvs99ekMzYqjWObKoadYjkIGT2g