Tiltakspakken som rører oss i hjertet

For et land vi bor i. Denne tiltakspakken rører oss i hjertet ❤️

Vi er behjelpelig med å søke om kostnadsdekning for bedrifter som er hardt rammet av dette.

Hvordan kan du forbrede deg?

For at du raskt og effektivt skal kunne sende søknad om kontantstøtten når løsningen er på plass anbefaler vi at du sørger for følgende;    

  • En beskrivelse av virksomheten og hvordan koronakrisen har truffet driften 
  • En prognose for fremtiden; sannsynlig fremtidig inntjening basert på estimat 
  • Oversikt over faste kostnader 
  • Oppdatert saldobalanse pr 31.03.20 
  • Kontantstrømsanalyse/Likviditetsanalyse 
  • Styreprotokoll som dokumenterer behovet for kontantstøtte og beslutning om å søke 

Søknaden skal være digital men du må likevel være forberedt på å underbygge søknadene dine med konkret informasjon om din virksomhet, og hvorfor du trenger kontantstøtte

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/awEObd/regjeringen-vil-dekke-faste-kostnader-til-selskaper?utm_source=facebook&utm_content=deleknapp&utm_campaign=bunn&utm_medium=social+media&fbclid=IwAR2pYqbYIziSitdirgFOidnQKRXkEeR7GtvCxkHirHCC2eBhLqNGFImos4Y#_=_