Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger. Det er åpnet for en kompensasjonsordning for disse ved inntektsfall i forbindelse med coronaviruset:

Link til Nav sin side om dette finner du her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endringer-i-permitterings-og-dagpengeregelverket/ny-kompensasjonsordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere

Denne midlertidige ordningen er i korte trekk:

  • Dekker opptil 80 % av inntekten, begrenset til 6G
  • Gjelder bortfall av inntekt fra 16. mars og senere
  • Kompensasjon gis fra og med dag 17. etter inntektstapet

En søknadsportal vil være på plass fra starten av mai.