Våre ansatte

Våre ansatte

Jeanette Heyerdahl

Partner, registrert revisor og autorisert regnskapsfører

Epost: jh@skirevisjon.no
Tlf. kontor: 64 85 90 50
Tlf. mobil: 41 16 99 99

Liv Aleksandersen Solbakken

Partner/registrert revisor/autorisert regnskapsfører

Epost: la@skirevisjon.no
Tlf: 64 85 90 50
Mobil: 901 26 309

Lena Sundstrøm

Statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører
MBA

Epost: ls@skirevisjon.no
Tlf. Kontor: 64859050
Tlf. Mobil: 41169997

Per-Arvid Hansen

Statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører

Epost: pah@skirevisjon.no
Tlf. kontor: 64 85 90 50
Tlf. mobil: 41 16 99 96

Stine Høieggen

Revisormedarbeider og regnskapsfører

Epost: stine@skirevisjon.no
Tlf.kontor: 64 85 90 50
Tlf. mobil: 41 16 99 98

Anne Kathrine Eikevold

Regnskapsfører

Epost: ake@skirevisjon.no
Tlf.kontor: 64 85 90 50
Tlf. mobil: 41 16 99 00

Marte Aleksandersen

Regnskapsfører Epost: ma@skirevisjon.no Tlf: 64 85 90 50 Mobil: 950 65 680

Gunhild Eikevold

Registrert revisor og autorisert regnskapsfører

Epost: gunhild@skirevisjon.no
Tlf. kontor: 64 85 90 50
Tlf. mobil: 41 16 99 90