Økt utbyttebeskatning fra 01.01.2022

Har du vurdert å ta ut tilleggsutbytte nå i desember? En konsekvens av ny regjering er hardere utbyttebeskatning av småbedriftseiere. Fra inntektsåret 2022 økes utbyttebeskatningen med 3,52 %. Den økte utbytteskatten reiser spørsmål om utbytte bør vedtas før nyttår. Det har man mulighet til hvis man har fri egenkapital fra tidligere år som kan tas … Read more

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger. Det er åpnet for en kompensasjonsordning for disse ved inntektsfall i forbindelse med coronaviruset: Link til Nav sin side om dette finner du her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endringer-i-permitterings-og-dagpengeregelverket/ny-kompensasjonsordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere Denne midlertidige ordningen er i korte trekk: Dekker opptil 80 % av inntekten, begrenset til 6G Gjelder bortfall av inntekt fra 16. mars … Read more

Tiltakspakken som rører oss i hjertet

For et land vi bor i. Denne tiltakspakken rører oss i hjertet ❤️ Vi er behjelpelig med å søke om kostnadsdekning for bedrifter som er hardt rammet av dette. Hvordan kan du forbrede deg? For at du raskt og effektivt skal kunne sende søknad om kontantstøtten når løsningen er på plass anbefaler vi at du sørger … Read more

Krisepakke for næringslivet

Det er nå enighet om krisepakke for næringslivet. I denne artikkelen ser dere hva krisepakken innebærer. Revisorforeningen har bedt om utsatte leveringsfrister for ulike offentlige oppgaver som skattemeldingen og årsregnskap mv.

Tiltak i forbindelse med coronavirus

Regjeringen foreslår en rekke tiltak i forbindelse med coronaviruset som nå skal behandles i Stortinget. Listen fremkommer i en foreløpig proposisjon fra regjeringen. Strakstiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet. Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Kravet til arbeidstidsreduksjon … Read more