Slik blir kontantstøtten til bedriftene

På en pressekonferanse 2. april har finansminister Jan Tore Sanner presentert forslaget til kompensasjonsordning som regjeringen i samarbeid med Virke, Finans Norge, NHO, LO og SMB Norge har kommet fram til. Finansministeren presiserte at dette er et forslag, som først må godkjennes av Stortinget og ESA, og at den tekniske løsningen og forskrifter må på … Read more