Blitt revisjonspliktig?

Book et møte

Når må jeg ha revisor?

Så sant man ikke driver i en bransje med særlovgivning (eks advokat, regnskapsfører, eiendomsmegling) inntrer revisjonsplikten når

  • driftsinntektene overstiger 6 millioner
  • Balansesummen overstiger 23 millioner
  • Antall årsverk overstiger 10

Mange små aksjeselskap vil derfor ligge i grenseland om de er revisjonspliktige eller ikke. Revisjonsplikten inntrer året etter et av kriteriene er oppnådd.

Har du spørmål og dette så ta gjerne kontakt med oss!