Økt utbyttebeskatning fra 01.01.2022

Har du vurdert å ta ut tilleggsutbytte nå i desember?

En konsekvens av ny regjering er hardere utbyttebeskatning av småbedriftseiere. Fra inntektsåret 2022 økes utbyttebeskatningen med 3,52 %. Den økte utbytteskatten reiser spørsmål om utbytte bør vedtas før nyttår. Det har man mulighet til hvis man har fri egenkapital fra tidligere år som kan tas ut som tilleggsutbytte.

Som et eksempel: Har man mulighet til å ta ut kr 1.000.000 i utbytte, sparer man isolert sett kr. 35.200 i skatt. Man må også ta med i regnestykket eventuell formuesskatt på dette, da det faktisk vil oppstå en dobbeltbeskatning av privat formue på dette i 2021.

Videre er det krav om forsvarlig egenkapital og likviditet i selskapet. Dette må vurderes og tas stilling til om et tilleggsutbytte er forenlig med dette. Man kan ikke ta ut årets overskudd før årsoppgjøret for 2021 er ferdigstilt, så utbytte basert på overskudd i 2021 vil bli beskattet etter reglene som gjelder fra 1.1.2022.