Revisjon

Book et møte
Hva er revisjon? Revisors oppgave under revisjonen er å etterkontrollere regnskapsmaterialet at det i all vesentlighet ikke inneholder feil i forhold til et sett av kriterier. Revisors signatur gir et kvalitetsstempel på regnskapet. Revisjon handler om å se på noe på nytt og denne grunnideen har ikke endret seg.  Det som er forandret seg er verktøyene vi bruker. Som nevnt er vi 100 % digitale og bruker skybaserte systemer. Dette øker vår tilgjengelighet og fleksibilitet ovenfor kunden. Som digital revisor tilstreber vi å gjøre revisjonsprosessen som effektiv som mulig og vi vil i samarbeid med kunden finne den beste løsningen på arbeidsfordeling, alt etter deres behov. Vi utfører revisjon på små og mellomstore bedrifter! Velger du oss som revisor får du:
  • Et uavhengig kvalitetsstempel på din virksomhet
  • En revisor som setter av tid til å bli kjent med akkurat din virksomhet
  • En digital revisor, hvor vi tilstreber å gjøre revisjonsprosessen så effektiv som mulig.
Vi har en god og åpen, men uformell dialog. Men formell når det kreves. Vi ønsker at valget med å velge oss som revisor skal skape merverdier for ditt selskap enn kun revisjonsberetningen. Ta gjerne kontakt med vårt kontor for en uforpliktende prat.