DIn digitale revisor

På vårt kontor er vi 100% digitale

Vi sparer tid i prosesser, vi er raskere så ved å være digitale er vi mer effektive

Regnskap

Vi utfører regnskapstjenester fra A til Å. Vi benytter oss i hovedsak av regnskapssystemet Tripletex som er et komplett skybasert økonomisystem som er lett anvendelig.

Revisjon

Revisors oppgave under revisjonen er å etterkontrollere regnskapsmaterialet at det i all vesentlighet ikke inneholder feil i forhold til et sett av kriterier.

Rådgivning

Vi tilbyr økonomisk veiledning og andre økonomiske tjenester.

Samarbeidspartnere