Årsregnskap

Book et møte

Årsregnskapet viser en virksomhets resultat etter et regnskapsår og dette er det offentlige regnskapet. Det skal vise hvordan bedriften har forvaltet midlene sine og hvordan den økonomiske statusen er.

Årsregnskapet skal inneholde:

  • Resultat per 31/12
  • Balanse som viser inngående balanse 1/1 og utgående balanse 31/12 i regnskapsåret
  • Noteopplysninger
  • (kontantstrømoppstilling) – hvis man ikke kommer inn under definisjonen «små foretak»

I forbindelse med årsregnskapet tilbyr vi :

  • utarbeidelse av årsregnskapet
  • utarbeidelse av ligningspapirer
  • skattemeldingen

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!