Permitteringsvarsel

Vi vil minne om at det er kun 2 dagers permitteringsvarsel som trenges nå i denne situasjonen. Vurderer du å  permittere ansatte husk at det betales lønn i arbeidsgiverperioden som er 15 dager.

Kontakt oss ved behov for bistand.

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset?fbclid=IwAR3SX68VYDqc0T_m6vgVuvCCbC916Ptv24e3qJfMnnN-oJ5_SlWGwzpJjac