Aksjonærregisteroppgave

Book et møte

Hvert år plikter alle aksjeselskaper å levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. Her gis det blant annet opplysninger om utbytte, aksjonærlån og realisasjoner av aksjer i selskapet. Feil i disse opplysningene kan få konsekvenser i form av feil beskatning av aksjonær og eventuelt ileggelse av tilleggsskatt.

Fristen for å levere oppgaven er 31. januar hvert år.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å fylle den ut.